Firma Solo Bożena Przytocka  realizuje projekt pt.: „Promocja oferty firmy Solo Bożena Przytocka na wybranych rynkach zagranicznych.”  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest udział SOLO  Bożena Przytocka  w międzynarodowych targach na terenie Chin, Stanów Zjednoczonych, Japonii, a także zakup usługi doradczej w zakresie prowadzenia działalności na rynku chińskim.

Celem realizacji projektu jest promocja firmy i jej wyrobów  na kluczowych dla niej imprezach targowych o charakterze międzynarodowym. Równolegle za cel obrano zdobycie wiedzy na temat specyfiki rynku chińskiego

W wyniku realizacji dofinansowanego projektu firma planuje:

– wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy w branży jubilersko-bursztynniczej na arenie międzynarodowej,

– rozwinąć działalność eksportową na rynkach chińskim, amerykańskim  i japońskim oraz w efekcie

– zwiększyć skalę prowadzonej działalności poprzez wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Sukces projektu przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki w branży jubilerskiej.

 

Okres realizacji projektu: 09.05.2019  – 30.12.2019

Wartość projektu: 416 700, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 354 195 ,00 zł