Firma Solo Bożena Przytocka realizuje projekt: „Promocja oferty firmy Solo Bożena Przytocka na wybranych rynkach zagranicznych”. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie dla MŚP w promowaniu marek produktów – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest udział SOLO Bożeny Przytockiej w międzynarodowych targach w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Japonii, a także zakup usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności na rynku chińskim.

Celem projektu jest promocja firmy i jej produktów na najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach rynkowych. Jednocześnie celem było zdobycie wiedzy na temat specyfiki chińskiego rynku

W wyniku realizacji współfinansowanego projektu firma planuje:

– zwiększenie konkurencyjności firmy w branży jubilerskiej i bursztynniczej na arenie międzynarodowej,

– w rezultacie rozwinąć działalność eksportową na rynkach chińskim, amerykańskim i japońskim

– zwiększenie skali działalności poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Sukces projektu przyczyni się również do promocji marki polskiej gospodarki w branży jubilerskiej.

Okres realizacji projektu : 09.05.2019 – 30.12.2019

Wartość projektu : 416 700,00 PLN

Wkład funduszy europejskich : 354 195, 00 PLN