Solo Bożena Przytocka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Promocja oferty firmy Solo Bożena Przytocka na rynkach zagranicznych”.

 

Celem projektu jest umiędzynarodowienie i zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez udział w imprezach branżowych – targach oraz misji gospodarczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 202 640,00 PLN